Vanilla Build

Ymgynghori a Gwasanaethau Hyfforddiant

Company Background

Sefydlwyd Galeri Caernarfon Cyf (dan ei enw blaenorol, sef Cwmni Tref Caernarfon) yn 1992 fel Menter Gymdeithasol Annibynnol i:

“ymgymryd â phrosiectau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol er budd y gymuned yng Nghaernarfon a’r cyffiniau”.

Canolfan Mentrau Creadigol Galeri, sy’n ddatblygiad gwerth £7.5m, yw prosiect mwyaf a mwyaf uchelgeisiol yr Ymddiriedolaeth hyd yma.

Mae ein prosiectau eraill yn cynnwys Datblygu Eiddo

Mae ein prosiectau eraill yn cynnwys Datblygu Eiddo. Yr ydym wedi ailwampio ac ailddatblygu 20 eiddo yng Nghaernarfon a arferai fod yn wag ac yn fler. Mae lle i 31 uned fasnachol a 6 uned breswyl yn yr adeiladau hyn ar hyn o bryd ac maent yn cynnig lle i 86 o bobl weithio.

Footer